CARSTEN (KIRO) interw.

9. června 2010 v 11:52 |  * KIRO *
CARSTEN (KIRO):

How are you? What's going on in your life at the moment?
Carsten: I'm very fine at the moment, thank you :D! I'm learning fashion design and I love it! I always wanted to create my own clothes! And it's great to
combine music and fashion!

What are your future plans? After the group breaking We hear little about you.
Carsten: Of course I want to continue with music! I will try new things, make new projects, but the most important for me is to work as a fashion designer!

Maintain relationships with the guys from the band?
Carsten: We are still in contact, Shin and me are very close and I also often see Strify! The other guys are busy at the moment and they are not in berlin also!

What do you appreciate each other more often?
Carsten: To trust each other! It's great to see that we are real friends and not only band members, even we are not playing together anymore! But who knews...
maybe we wil found together in some years! Life is full of surprise!


What's the most romantic gift you've been doing to each other?
Carsten: No gifts, just friendship and trust!

The maximum time you spent apart?
Carsten: When we see each other we have a great time together! All of us are very busy and have not so much time but we see as often as we can and we have
time! It's not like before when we see each other every day! But we still have fun!

How did come the idea for performances in Russia?
Carsten: People send us mails and I thought, why not? I really love russia and I can't wait for it! Russian people are great!!!! They are full of power!!! So come
and check it out! let's have a great night!!!!!

Long ago, in response to the question of who would you become if the group didn't exist, you said that you would become a fashion designer. What can you say now?

Carsten: Yes, I'm workin on it! I already designed clothes on my own and it's really great and brings me a lot of fun! I hope I can show you some stuff I made
very soon! And maybe I will wear some stuff I made in russia :D

_____________________________________________________________________________________


Carsten (Kiro):

Jak se máš? Co se děje ve vašem životě v současné době?
Carsten: Jsem velmi jemné v okamžiku, děkuji: D! Učím módní design a líbí se mi to! Vždycky jsem chtěl vytvořit vlastní oblečení! A to je skvělé
kombinují hudbu a módu!

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Poté, co skupina rozpadla Slyšeli jsme málo o vás.
Carsten: Samozřejmě, že chci pokračovat s hudbou!
Pokusím se nové věci, aby nové projekty, ale nejdůležitější pro mě je pracovat jako módní návrhář!

Udržuješ vztahy s kluky z kapely?
Carsten: Jsme stále v kontaktu, Shin a já jsme velmi blízko a já také často vídám Strifyho! Ostatní kluci jsou zaneprázdněni v okamžiku, a nejsou v Berlíně také!

Čeho si vážíte na sobě nejčastěji?
Carsten: vzájemně důvěřovat! Je skvělé vidět, že jsme opravdoví přátelé, a to nejen členy kapely, dokonce i když spolu již nehrajeme, ale kdo ví..  ...

Život je plný překvapení!


Jaký nejromantičtější dárek jste si dali navzájem?
Carsten: žádné dary, jen přátelství a důvěru!

Maximální čas jste strávil mimo?

Carsten: Když vidíme, jak si navzájem máme skvělý čas spolu!
Všichni z nás jsou velmi zaneprázdněni a nemáte tolik času, ale vidíme se tak často, jak můžeme a máme
čas! Není to jako dřív, když jsme se viděli každý den! Ale stále máme zábavu!

Jak jste přišel nápad na vystoupení v Rusku?
Carsten: Lidé nám posílaly maily a myslel jsem si, proč ne? Mám
opravdu rád Rusko a nemůžu čekat na to! Ruské lidé jsou skvělé!! Jsou plné energie! Tak pojď
a zkontroluj si to!
Pojďme se skvělá noc !!!!!

Kdysi dávno, v odpovědi na otázku, kdo by se stanete v případě, že skupina neexistovala, jste řekl, že by se stal módním návrhářem. Co můžete říct teď?
Carsten: Ano, pracuji na tom!
I již návrhy oblečení na vlastní pěst a je to opravdu skvělá a přináší mi spoustu zábavy! Doufám, že mohu ukázat vám některé věci 
velmi brzy!
A možná budu nosit některé věci v Rusku: D


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama