Květen 2010


Brit vlog

25. května 2010 v 17:45 * YU *


Yu - draw your own starz

21. května 2010 v 14:07 * YU *
Ugh, i missed out on writing here for some days.

Each day is kinda like a rollercoaster for me from each direction of happening.
Either emotions, happenings, news... each day brings its news, like you talk someone again from long ago or you make a new contact and see a different side of things, quite interesting!
But my point on here is that i gotta tell, i got fucked over and disappointed or used by people many times that ive putted trust into, the last months been upsetting for me in this topic.
Guess theres no need for me to tell any names.
The good thing is there are still people that i can always hold on to.
While trying to realize your dream, you take the paths to walk, you try to give your hands to others so it would make the way easier for both. But in the end sometimes you will walk alone, but the important part is that you will keep walking, focus your aim and draw your own stars, dont just follow another ones one. It will take time, it can make you desperate, but in the end youre supposed to be happy, and even if not, youre self accomplished ;)

Im not sure if my stuff here makes much sense for you guys, but im trying to give my experience to you and dress them in easy words.
Everyone can be an awesomnist, just imagine you are, it will make you become.
There was this saying, imagination makes it or something, well its true, just try to think positive and it shall happen! :)

Keep up with me to see whats coming soon, im getting impatient about doing music, but this time i wanna make it right! <3

-

yu

Lépe mi to přeložit nešlo, alespoň tak aby to dalo trošku smysl :)
_____________________________________________________________________________-


 Řeknu to jednoduše, Každý může být ten úchvatný,představte si že jste,a tím se jím stanete.Jak toto říká,představa to dělá nebo tak něco,ale je to tak,zkuste myslet pozitivně a může se to stát!Buďte se mnou abyste viděli co brzy přijde,stávám se netrpělivým co se týče dělání hudby,ale v tento čas to chci dělat dobře <3Ugh,zapomněl jsem na psaní sem pár dní.Každý den je pro mě asi jako jízda na horské dráze v tom smyslu kolik se toho děje.Tolik emocí,událostí,novinek..každý den přináší nové,jako když s někým mluvíte po dlouhé době nebo se s někým seznámíte a vidíte nový úhel pohledu,skutečně zajímavé! Ale co chci říci,jsem zklamán a nasrán na nejvyšší míru,lidmi do kterých jsem vložil svou důvěru,poslední měsíce jsem tím otráven.Nemusím zde říkat žádná jména.Dobrá věc  je že stále jsou Ti,na které se mohu  vždy spolehnout.Když zkoušíte realizovat svůj sen,jste na této cestě,zkoušíte něco vložit do rukou druhým abyste to usnadnili oběma stranám.Ale někdy budete kráčet sami,nejdůležitější  část je, že stále půjdete..zaměříte se na svůj cíl a vaši hvězdu,nebudete následovat někoho jiného.Bude to trvat,můžete zoufat,ale na konci toho všeho vás to učiní šťastnými ,a i kdyby ne,dosáhli jste úspěchu. Nevím jestli to někomu z vás bude dávat smysl,a chci vám předat své zkušenosti a zůročit je.

Cb - hot crazy boys

20. května 2010 v 22:27 Videjka
Nevím zda tu tohle videjko již nemáme, ale to nevadí, nedá mi to a musím ho přidat :)
Z počátku mne tančící Yu alá králíček rozsekává :D
Vlog Yu - 8

18. května 2010 v 21:22 * YU *

Stolek Yua :-)

18. května 2010 v 8:30 * YU *
g

Kousek Yua u videa Brit

17. května 2010 v 21:41 Videjka

Uplně na konci je chvilku vidět i Yu ;)

Bar Sinister

17. května 2010 v 18:00 Videjka


Oznámení

16. května 2010 v 18:55 Naše postřehy a vtípky
Takže..

Blog přebírám já ->Tess a Ashita.

Budeme sem průběžně dodávat nejnovější info o každém členovy ze skupiny z různých druhů zdrojů, které jsou nám k dispozic, takže doufám, že se to tu trošku hne ;) 

Tess/ Ashita

Nové picts Yua +one winged angels from blogspot

16. května 2010 v 18:40 * YU *
x
Recently im receiving more 'n more mails and so on with a kinda bad tone, guess you can consider this almost as a hatermail; with most of the topics like me being false or fake for taking off my piercings, thinking about chaning my name and the breakup of Rouge Morgue.

Let me clear this up here for you guys, ive probably been never as much myself as i am now.
Ive been pushed and pressured in the past, if you want it or not, in this business youre taking a role, even if its being yourself, its still a role and people will think youre a liar if you change, even if its yourself, but as ive said before, people change everyday.

That does not mean that im faking myself, im just looking for a change. Sometimes you wanna cut your hair different, sometimes you prefer this or that. As for my piercings, it was time to take them out cause theyve been infected form me chewing on them due to stress, still im gonna re-pierce my spiral lipring cause it was always my favorite.

But thats just one thing from the surface, but whats on the inside? This world got created in chaos and in the end there will only be chaos, but instead of just getting pushed away by the stream and drowning, we can organize ourselves! Detoxify yourself from the poison that is killing you! I learned this from a petal.

What i wanna say with all of this is; im sorry for disappointing you all with the quick end of Rouge Morgue and i can imagine your all worries, still it gets me mad when my fans are getting me mails with such a rude tone in it!

I will be there for you guys, as myself! I wanna reach out to the world with my music and make you all spread your wings!

The future is yours! (wasnt this some commercial aswell?...aneways!)

flap, flap ^-^

-

V poslední době dostávám stále víc a víc mailů s milým ale i špatným toném.Hádám že můžete tohle uvažovat jako nenávistný mail,nejvíc se naměty hovoru točí kolem falešného nebo podvodného výroku,o tom,že chci sundat své piercingy,že změním své jméno a rozpadu Rouge Morgue.
Nechte mě toho vše uvést na pravou míru.Nepochybně jsem nikdy nebyl tím,kým jsem nyní.
Byl jsem tlačen,nucen v minulosti.Nezáleží na tom,zda chcete nebo ne,ale v tomhle bysnyse na sebe berete roli.Vyrovnaně být sám sebou,je to role a lidé si budou myslet,že jste lhář,když se sám změníte,ale jak jsem již řekl,tak člověk se mění každý den.
To neznamená že bych podváděl sám sebe,právě hledám změnu.Někdy chcete své vlasy jinak ostříhat jinak,někdy upřednostňujete tohle nebo tamto.Stejně jako moje piercingy,toho času jsem je musel dát pryč,protože pro mě s nimy bylo nutností žvýkat,stále chci nahradit(*dáva to i ten smysl,že to chce roztavit*) moji spirálu,přestože byla u mě vždy oblíbená.
Ale to je jen jedna povrchová záležistost,ale co se děje uvnitř?

Tento svět byl stvořen v chaosu,a konec bude také jen v chaosu.Ale namísto toho,abychom se nechali strhnout proudem,můžeme sami sebe uspořádat!
Zbavte se jedu,který vás zabíjí.Tohle jsem se naučil z plátku(*to mi nedává smysl,možná že slovo petal má jiný význam*).
Co sem tím vším chtěl říci:
Omlouvám se za znepokojení vás všech s rychlým koncem Rouge Morgue a dovedu si představit vaše obavy,stále mám pocit,že se zbláním,když moji fanoušci dostávají ode mně mail s tak prudkým tonem.
Budu tu pro vás!
Chci svou hudbou docílit,aby jste roztáhli svá křídla!
Budoucnost je vaše! (nezní to dobře jako dobrá reklama mimochodem?)


Mavájte,třepotejte ^-^

I am ( yu- blogspot )

16. května 2010 v 18:39 * YU *
...Yu Phoenix!

after some long thoughts...again...i decided for myself to stick with this name.
I can see how much it matters for all of you and well, it fits me, couldnt find any better ^^

Random note, but i like pretty things in life that are kinda unreal;
like myths and its creatures, especially the norse mythology with Fenryr and the Midgardsnake, but also other ones like about capricorns, griffins, elven and of course the phoenix...kinda feel like beautiful women should be considered as myths aswell, men will agree with me :D

Another randomness, but i gotta tell, im excited about what im gonna do soon in music ways. I cant wait! >:]
_______________________________________________________________________

... Yu Phoenix!

po několika dlouhých myšlenkách ... zas ... Rozhodl jsem si nechat své jméno.
Vidím, jak moc je to důležité pro všechny z vás, a dobře se hodí ke mně, nenašel jsem lepší ^ ^

Náhodné poznámky, ale mám rád hezké věci v životě, které jsou docela nereálné;
jako mýty a jeho stvoření, a to zejména severské mytologie s Fenryr a Midgardsnake, ale i ty ostatní, jako o Kozorohové, Griffins, elfí a samozřejmě Phoenix ... trochu mám pocit, že krásné ženy by měly být považovány za mýty, myslím že i budou lidé souhlasit se mnou: D

Další náhodnost, ale musím říct, jsem nadšen, co já dělat nejdříve v hudbě způsoby. I mohu čekat! >:]Jack Strify: Rock 'n' roll is cooler than sex

16. května 2010 v 17:49 * STRIFY *Jack Strify: Rock 'n' roll is cooler than sex!!!


- Black or White?
- Black. This color is always beautiful. You can it always wear.

- Michael Jackson or Justin Timberlake?
- Michael Jackson: he is an icon. He set standards for pop music. Every pop singer will always be compared with him.

- Madonna or Britney Spears?
- Madonna. Britney is important for the younger generation than Madonna. I do not think that they can be compared. Just as Michael and Justin.

- German cuisine or Japanese?
- I love my country and we have a good meal. (Smiles) I prefer the German one. While some Germans like the Japanese kitchen more, because  it's an exotic.

- An elephant or a mouse?
- I prefer a mouse. The fact is in secret. When you look at the elephant, you can completely see it . If you want to look at the mouse, she can  always hide from you.

- Heels or gym-shoes girl?
- Heels, of course!

- 15 or 20?
- 20. It's funny that you asked. Not long ago, I  told my friend that I am happy that I'm not 15. Of course, it's great, when you're 15: you think you can do absolutely everything. And it's so! But the problem is that when you are so young, you do not know what you really want from life. That's why I prefer 20.

- Sex - Drugs - rock 'n' roll. What do you choose?
- Rock-n-roll!

- Plane or train?
- Of course, the plane! I spend a lot of time in trains when I travel to Germany, that's why I prefer planes.

- Halloween or Valentine's Day?
-Halloween, I think (Laughs) Funny party. Besides, I never liked Valentine's Day.

- Square or circle?
- Circle! You never know where it starts, where it ends. It's like life.

- I-phone or Blackberry?
- I-phone. I like  all its applications. By my own experience I say: in the USA  most of people prefer Blackberry. And here in Germany  I-phone is used most of all.

- Dorian Gray or Mad Hatter?
- I like the Hatter, because he is mad, definitely  insane. But I still choose Dorian Gray because we are similar. He looks like a normal person. I think that he can be any of us.

_______________________________________________________________________________

Černá nebo bílá?
- Black. Tato barva je vždy krásná. Můžete si to vždy nosit.

- Michael Jackson nebo Justin Timberlake?
- Michael Jackson: on je ikona. Ten stanoví normy pro pop music. Každý zpěvák bude vždy v porovnání s ním.

- Madonna nebo Britney Spears?
- Madonna. Britney je důležitá pro mladou generaci, než Madonna. Nemyslím si, že mohou být porovnány. Stejně jako Michael a Justin.

- Německá kuchyně nebo japonsky?
- Miluji svou zemi a máme dobré jídlo. (Usmívá se) Já dávám přednost německý. Zatímco někteří Němci, jako je japonská kuchyně víc, protože je to exotické.

- Slon nebo myš?
- Dávám přednost myši. Skutečnost je v tajnosti. Když se podíváte na slona, můžete úplně vidět. Pokud chcete podívat na myši, může se vždy schovat před vámi.

- Podpatky nebo cvičky dívka?
- Podpatky, samozřejmě!

- 15 nebo 20?
- 20. Je to legrační, že budete požádáni. Není to tak dávno, řekl jsem příteli, že jsem ráda, že nejsem 15. Samozřejmě, je to skvělé, když jste 15: myslíte, že můžete dělat absolutně všechno. A je to tak! Ale problém je, že když jste tak mladý, vy nevíte, co opravdu chcete od života. To je důvod, proč dávám přednost 20.

- Sex - Drogy - rock 'n' roll. Co si vybrat?
- Rock-n-roll!

- Letadlem nebo vlakem?
- Samozřejmě, že letadlo! Strávil jsem mnoho času ve vlacích, když cestuji do Německa, to je důvod, proč jsem raději letadla.

- Halloween nebo Valentýn?
-Halloween, myslím (smích) Funny party. Kromě toho jsem nikdy neměl rád Valentýna.

- Náměstí nebo kruh?
- Kruh! Nikdy nevíte, kde to začíná, kde končí. Je to jako život.

- I-telefon nebo Blackberry?
- I-telefon. Mám rád všechny jeho aplikace. Podle mých vlastních zkušeností říkám: v USA většina lidí dává přednost Blackberry. A tady v Německu je I-telefon používá nejvíce ze všech.

- Dorian Gray, nebo Mad kloboučník?
- Líbí se mi kloboučník, protože on je blázen, určitě blázen. Ale pořád si vybrat Dorian Gray, protože jsme podobné. Vypadá jako normální člověk. Myslím, že on může být kdokoli z nás.